สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมทั้ง 16 สถานศึกษา

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา