สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย ตามนโยบายของนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2566