สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ

เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (ลำดับที่ 17 )

เรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (ลำดับที่ 17 )