สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ