สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

กิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น.

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณถนนคู่ขนานสายเอเชีย หมายเลข 32 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดฯ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่พลัสคอนโดไปจนถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมฯ