สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวนงกาณ ถูกอารมย์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบางปะอิน และบุคลากรสำนักงาน สกร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคกลาง

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี