สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร”

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงาน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร”

ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี