สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร กศน.

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายนายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะนิเทศของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัคร กศน. ในพื้นที่อำเภอผักไห่ ณ จุดฝึกอบรมอาคารวัดหน้าโคก และการฝึกอบรมอาสาสมัคร กศน. ในพื้นที่อำเภอบางไทร ณ จุดฝึกอบรมหอประชุมอำเภอบางไทร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ ร่วมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัคร กศน.ในครั้งนี้ด้วย