สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ร่วมเป็นวิทยากรในการบันทึกเทปรายการ “สายใย กศน.”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในการบันทึกเทปรายการ “สายใย กศน.” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยในรายการเป็นการพูดคุยในประเด็น “การประชาสัมพันธ์งาน กศน.ในยุคดิจิทัล (การเขียนข่าวเล่างาน กศน.)” และประเด็น “การประชาสัมพันธ์งาน กศน.ในยุคดิจิทัล (การพูดอย่างพิธีกรมืออาชีพ)” ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดขึ้น โดย ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ

#กรมส่งเสริมการเรียนรู้