สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ณ กศน.ตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี , กศน.ตำบลบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และกศน.ตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา #กรมส่งเสริมการเรียนรู้