สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชาติจันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก ณ กศน.ตำบลรำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง , กศน.ตำบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี และกศน.ตำบลเสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

#กรมส่งเสริมการเรียนรู้