สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 176 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big day) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566