สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอโยธยา มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองอโยธยา มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงาน กศน. เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในสำนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ