สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กศน.อำเภอทั้ง 16 แห่ง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการกาบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566