เข้าร่วมมหกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ

วันที่ 17-19 มีนาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมมหกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับประเทศ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว