ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายดำรงตำแหน่ง

วันที่ 15 มีนาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ