ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 มีนาคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการลงพื้นที่ กศน.อำเภอภาชี ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี