สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการดำเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการตรวจสอบจากสำนักงาน ตรวจสอบภายในศึกษาธิการจังหวัด โดยมีบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา