ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัล จากผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัล จากผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก