สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

นำรถโมบายเคลื่อนที่ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าเรือ และกศน.ตำบลปากท่า

วันที่ 23 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางวราลี ศรีตระการ นักวิชาการศึกษา นำรถโมบายเคลื่อนที่ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าเรือ และกศน.ตำบลปากท่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ “สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ

#รองอัญชลี ปสันตา