สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติ (N-net) อย่างมีคุณภาพของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติ (N-net) อย่างมีคุณภาพของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

#รองอัญชลี ปสันตา