เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา