สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”

วันที่ 12 มกราคม 2566

นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ในการลงพื้นที่ดูสถานที่จริง ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เพื่อดูความเรียบร้อยเหมาะสมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษียากรณ์ รองเลาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี