สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความ

การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นางอัญชลี  ปสันตา  รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อเรื่องที่ 1 การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไฟล์PDF >>>>>>คลิกลิงก์<<<<<<<<