สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความ

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการทำสื่อการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่ผลงานวิชากรของ นางอัญชลี  ปสันตา  รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อเรื่องที่ 2 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการทำสื่อการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไฟล์PDF >>>>>>คลิกลิงก์<<<<<<<<