สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทความ

การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ “Glide App”

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ กศน.อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ “Glide App” ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง