สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. กรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน. กรุงเก่าเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา