สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรม “กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” มีการระดมคนเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด คราบโคลนในพื้นที่ กศน.ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่คลี่คลายลง

#ดร.อัญชลี ปสันตา