การรับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 7 คน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการรับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 7 คน พร้อมชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา