สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลลุมพลี และตำบลท่าวาสุกรี

“กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเช้า

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลลุมพลี และตำบลท่าวาสุกรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยารอบนอกที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ “กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือประชาชน” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก กศน.จังหวัดตราด มอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังกล่าว