สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง เข้าร่วมกิจกรรม “8 กันยายน  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายธีรภัทร อินท์ศวร ผู้อำนวยการกศน.อำเภออุทัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ได้มอบหมายบุคลากรและครู กศน.ตำบล ร่วมชมการถ่ายทอดสด  “8 กันยายน  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ณ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา