สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือห้องสมุด

ข่าวสาร…ห้องสมุด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอท่าเรือ ร่วมกับ กศน.ต.จำปา ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยดารทำผีเสื้อบินได้ และแสดงนิทาน เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา

ติดตามรับชมเราได้ทางเฟจเฟรชบุค

https://www.facebook.com/upradipaphalin/videos/604773984327607

https://www.facebook.com/upradipaphalin/videos/1471420577029647

https://www.facebook.com/upradipaphalin/videos/419684563529281