สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือห้องสมุด

ข่าวสาร…ห้องสมุด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอท่าเรือ ร่วมกับ กศน.ต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยดารทำผีเสื้อบินได้ และแสดงนิทาน เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง”ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง