สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบางปะอิน

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม กศน.อำเภอบางปะอิน 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ติดตามผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ งานพื้นฐาน การรายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ Dmis และวางแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอบางปะอิน