สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมชี้แจงการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา