สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอบางปะอิน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอบางปะอิน นำโดย นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางปะอิน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมชี้แจงการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา