กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากไส้หวาย จำนวน 40 ชั่วโมง

วันที่  6-12 แล

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวายเทียม จำนวน 40 ชั่วโมง

วันที่ 5-10, 12, 14-

Read more