สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บางบาลห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ร่วมกับ กศน.ตำบลพระขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

           นายธนารักษ์ ม่วงเกษม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล มอบหมายให้งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ร่วมกับ กศน.ตำบลพระขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว โดยมีนักเรียนชั้น ป.๔-ป.๕ จำนวน ๔๖ คน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการอ่าน ฐานที่ ๑ ถอดรหัสภาพ : เรียนรู้คำภาษาไทย ฐานที่ ๒ เลขซ่อนแอบ : เรียนรู้การคิดเลข ฐานที่ ๓ ภาพปริศนา : ประมวลความคิดการใช้คำไทย ฐานที่ ๔ ช้างอยู่ไหน? : เรียนรู้คำไวพจน์ ฐานที่ ๕ ปริศนาจากดวงดาว : เรียนรู้ระบบสุริยะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม