ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565 “วันเข้าพรรษา”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565 “วันอาสาฬหบูชา”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565 “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าใส่ผ้าจากไส้หวาย จำนวน 40 ชั่วโมง

วันที่ 4-9, 11-12 กร

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากไส้หวาย จำนวน 40 ชั่วโมง

วันที่ 27-30 มิถุนาย

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากหวายเทียม จำนวน 40 ชั่วโมง

วันที่ 25,26,27,29,3

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ร่วมกับ กศน.ตำบลพระขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลบ้านคลัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดขวิด(สำนักงานสลากกินเเบ่งสงเคราะห์ ๑๒๓) ตำบลบ้านคลัง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลกบเจา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ตำบลกบเจา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖

Read more