สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการขยะ

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอลาดบัวหลวง นำโดย  ผอ.ธีรภัทร อินทร์ศวร ผอ.กศน.อำเภออุทัย รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอลาดบัวหลวง และบุคลากร กศน.อำเภอ ลาดบัวหลวงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการขยะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมอบรมกับกศน.อำเภอลาดบัวหลวงและได้กำชับกับผู้นำให้ไปดำเนินการขยายผลการอบรมในครั้งนี้โดยมี นางอดิพร สว่างกลับ เป็นวิทยากร