สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กศน.อำเภอท่าเรือ

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ กศน.อำเภอท่าเรือ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลหนองขนากดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อในพื้นที่หมู่11 และหลักสูตรการทำเจลล้างมือ ณ วัดทุ่งมน ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่