ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2565 “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลบางหลวงโดด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ  โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) ตำบลบางหลวงโดด

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเย็บที่เก็บพวงกุญแจผ้าด้นมือ(มีห่วง) จำนวน ๕ ชั่วโมง

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมหม้อแกงโบราณ จำนวน ๕ ชั่วโมง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความสัมพันธ์ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒

Read more