เป็นวิทยากร ในโครงการความปลอดภัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (SocialMedia)   ณ  หอประชุมที่ว่าอำเภอท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 มิถุนายน 2565 นาย

Read more

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยภายในชุมชน  ณ อาคารโรงเรียนวัดแก้ว(ประโชติวิทยาภรณ์) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 มิถุนายน 2565 : น

Read more

กศน.ตำบลโคกช้างร่วมกับกศน.ตำบลบ้านกลึงจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 40 ชั่วโมง

      15 – 24

Read more