ไลฟ์…ไลค์👍สาระออนทัวร์แหล่งเรียนรู้อำเภอท่าเรือ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลปากท่า โคกหนองนาโมเดล คุณบุญมี หล้าวงศา

วันที่ 29 กรกฎาคม 25

Read more

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565″วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2565 “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม

ทุกๆที่มีความรู้เรีย

Read more