ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2565 “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2565 “วันสุนทรภู่”

ทุกๆที่มีความรู้เรีย

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลสะพานไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ตำบลสะพานไทย

วันที่  ๒๔ มิถุ

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการสานขันโตกจากหวายเทียม จำนวน ๔๐ ชั่วโมง

วันที่ ๑๕-๑๗, ๒๐-๒๔&

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำพริกหนังไก่กรอบ จำนวน ๕ ชั่วโมง

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒

Read more

กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมหม้อแกงโบราณ จำนวน ๕ ชั่วโมง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒

Read more