กศน.อำเภอบางบาล เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

             นายธนารักษ์ ม่วงเกษม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล มอบหมายให้นายอัครเดช วนสินธุ์ ครูผู้ช่วย นำบุคลากร กศน.อำเภอบางบาล เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล โดยมี นายวุฒิภัทร วงศ์นิ่ม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธาน