กศน.อำเภอบางบาล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยากะทิ

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

             นายธนารักษ์ ม่วงเกษม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล มอบหมายให้นายสืบศักดิ์ ทรัพย์มูล ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำน้ำยากะทิ จำนวน ๕ ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบางหัก หมู่ ๔ ตำบลบางหัก อ.บางบาล  โดย นางสายบัว นวมอุ่นเป็นวิทยากร ผู้เรียน จำนวน ๘ คน