ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

           นายธนารักษ์ ม่วงเกษม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบาล มอบหมายให้งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์  ตำบลบางหลวง โดยมีนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ จำนวน ๕๘ คน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฐานที่ ๑ ถอดรหัสภาพ : เรียนรู้คำภาษาไทย ฐานที่ ๒ เลขซ่อนแอบ : เรียนรู้การคิดเลข ฐานที่ ๓ ช้างอยู่ไหน? : เรียนรู้คำไวพจน์ ฐานที่ ๔ ปริศนาจากดวงดาว : เรียนรู้ระบบสุริยะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม