ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ “วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

Read more

กศน.อำเภอบางบาล เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ตำบลพระขาว

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒

Read more

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล และ กศน.ตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒

Read more