บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

การทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลดคลิก https://drive.google.com/file/d/1DETh0zzATKe3YakfyUu9TIpn-LNJ6BPu/view?usp=sharing